Bli av med mögel på fasaden

Fasadrenovering i Stockholm
Färgernas fasader
March 1, 2019
Fasadrenovering i Stockholm
Se på din fasad, andra gör det.
May 17, 2019

Mögel är varken snyggt eller hälsosamt, och det finns ett antal olika sorter. Svartmögel är ganska vanligt och syns väl på ljusa fasader. Sedan finns det blånadssvamp som föredrar omålat trä. En av anledningarna till att mögel har ökat något är att det idag är förbjudet att blanda bekämpningsmedel i färgen. En del menar också på att det förändrade klimatet har gjort det mer gynnsamt för svartmögel att spridas.

Hitta möglet i tid

Det är viktigt att inte bara måla över mögel, utan att verkligen ta itu med det. Annars kan det bli aktuellt med en fasadsanering där man blästrar bort möglet och går ner på djupet. samma problem kan uppstå om färglagret inte är tillräckligt tjockt och verkligen skyddar träet under.

Vissa virkeslag har impregnerats mot mögelattacker, men det hindrar inte alltid mögelsporerna från att ta fäste på ytan av träet. Det kanske inte går så mycket djupare, men det är inte ens trevligt utanpå.

Mögel kan ge upphov till flera olika sorters sjukdomar, framför allt i andningsorganen. Det sprids via ventilationssystem och har ibland lett till att en hel skola blivit stängd för att eleverna blev sjuka. Därför ska man så fort som möjligt få bukt på mögelproblemet, innan någon blir sjuk.

fasadrenoverarnastockholm

Ta bort mögel från huset

Om det inte är så mycket kan det räcka med diskmedel och en borste. Skölj bort medlet med trädgårdsslangen. Vid detta stadium kan en högtryckstvätt göra större skada än nytta eftersom den kan trycka in fukt där det finns små sprickor eller runt spikhuvuden.

Det finns speciell fasadtvätt som används när man ska måla om. Den mattar ner ytan och gör rent riktigt grundligt. Detta medel kan vara bra också mot mildare angrepp av mögel. Annars så finns det speciella medel typ Alg- och mögelfritt. Förutom att bota fasaden så kan de också användas på trädgårdsmöblerna och staketet.

Farligt med mögel

Förutom att det kan vara farligt att andas in mögel så förstör det också träet. Sakta men säkert så går rötan djupare in i virket och försvagar huset. Ibland kan man till och med känna lukten av möglet, det påminner lite om svamp.

För att vara riktigt säker på att fasaden inte är angripen av mögel är det viktigt att kontrollera den varje år. Låt proffsen få tvätta av den riktigt ordentligt, speciellt om de hittar mögel. Detta förlänger husets livstid och är också viktigt för familjens hälsa.

Vill du bli uppringd? Lämna ditt telefonnummer här